Booking.com

Bus lotnisko Modlin – Warszawa centrum
 


Prawa pasażera

Poleć znajomemu
Drukuj artykuł

Co zrobić gdy linia lotnicza zgubiła lub zniszczyła bagaż?

W takim przypadku zaraz po zakończeniu podróży trzeba to zgłosić do punktu "bagaż zagubiony" ("lost luggage") na lotnisku lub przedstawiciela linii lotniczej. Tam pasażer wypełnia formularz nieprawidłowości bagażowej (PIR - Property Irregularity Report) i zachowuje jego kopię. 

Reklamację można składać w terminie 7 dni od odbioru uszkodzonego bagazu lub 21 dni od odbioru opóźnionego bagażu. W razie zagubienia bagażu, trudno jest oszacować pełną wartość utraconych przedmiotów, dlatego warto jest załączyć do reklamacji posiadane rachunki. Sposobem na udokumentowanie zawartości bagażu może być również zrobienie jego zdjęć przed wylotem i dokładnej listy spakowanych przedmiotów.

Za bagaż rejestrowany od chwili nadania do momentu jego odbioru przez pasażera odpowiedzialny jest przewoźnik. Warto jednak pamiętać, że linie lotnicze posiadają regulaminy przewozu, które wyłączają odpowiedzialność przewoźnika za cenne rzeczy wkładane do bagażu. Przed wylotem należy zapoznać się z treścią ogólnych warunków umowy i zapytać przewoźnika o możliwość zabezpieczenia wartościowych przedmiotów. 

Jeśli nikt nie odpowie na skargę lub nie jest ona taka jakiej państwo oczekiwaliście, swoich praw można dochodzić w sądzie. Poszkodowanemu może pomóc również miejski bądź powiatowy rzecznik konsumentów. Linia lotnicza zazwyczaj w ciągu 30 dni odpowiada na złożoną skatgę. Po tym czasie pasażer ma prawo złożyć skargę na przewoźnika do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Za zgubienie lub zniszczenie bagażu linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność do górnej granicy 1 131 SDR (ok. 5 500 PLN). Obowiązek udowodnienia poniesionej szkody spoczywa na konsumencie.

------------------------------------------------------------

Czy można żądać odszkodowania za opóźniony lot?

Za opóźniony lot nie przysługuje od odszkodowanie. Pasażer może jednak dochodzić swoich rozszczeń przed sądem cywilnym. Jeśli samolot był opóźniony ale doleciał do celu pasażerowi nie przysługuje zwrot części lub pełnego kosztu biletu. Przewoźnik lotniczy powinien jednak zapewnić podróżnemu wyżywienie i napoje, dwie rozmowy telefoniczne, faksy, dalekopisy lub e-maile, a także zakwaterowanie w hotelu razem z transportem pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania. Pasażer ma również prawo do wyboru pomiędzy zwrotem kosztów biletu, a podróżą do miejsca docelowego według zmienionego połączenia.

Pomoc zależy jednak od czasu oczekiwania na opóźniony lub alternatywny lot. Opieka nie przysługuje pasażerom:
- lotów do 1500 km opóźnionych poniżej 2 godzin
- lotów wewnątrzwspólnotowych powyżej 1500 km opóźnionych poniżej 3 godzin
- lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe pomiędzy 1500 a 3500 km opóźnionych poniżej 3 godzin
- lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe powyżej 3500 km opóźnionych poniżej 4 godzin
- zakwaterowanie w hotelu przysługuje tylko tym pasażerom, którzy oczekują na lot przed jedną lub więcej nocy.

------------------------------------------------------------

Co zrobić jeśli lot został odwołany lub pasażer nie został przyjęty na pokład wbrew swojej woli?

W takim przypadku pasażer ma prawo do odszkodowania:
- 250 EUR dla lotów o długości do 1500 km
- 400 EUR dla lotów wewnątrzwspólnotowych powyżej 1500 km
- 400 EUR dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości od 1500 do 3500 km
- 600 EUR dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe powyżej 3500 km

Przepisy mówią jednak, że kwota odszkodowania może zostać zmniejszona o 50% gdy czas przelotu alternatywnego w stosunku do planowanego nie przekracza:
- 2 godzin w przypadku lotów do 1500 km
- 3 godzin w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych powyżej 1500 km
- 3 godzin w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe od 1500 do 3500 km
- 4 godzin w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe powyżej 3500 km

Przepisy określają również, że nie zawsze pasażerowi należy się odszkodowanie za nie przyjęcie na pokład samolotu bądź opóźnienie lotu.

Odszkodowanie nie przysługuje kiedy:
- odmowa przyjęcia pasażera na pokład jest uzasadniona, np. przyczynami natury zdrowotnej, wymogami bezpieczeństwa lub niewłaściwymi dokumentami podróżnymi.
- pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu co najmniej 2 tygodnie przed planowanym czasem odlotu
- pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu w okresie od 2 tygodni do 7 dni przed planowanym czasem odlotu i jednocześnie przewoźnik zaoferował zmianę planu podróży umożliwiającą wylot nie wcześniej niż 2 godziny przed planowanym, a przylot do miejsca docelowego nie później niż 4 godziny po planowanym
- pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym czasem odlotu i jednocześnie przewoźnik zaoferował zmianę planu podróży umożliwiającą wylot nie wcześniej niż 1 godzinę przed planowanym, a przylot do miejsca docelowego nie później niż 2 godziny po planowanym
- odwołanie lotu spowodowane jest nadzwyczajnymi okolicznościami, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Punkt ten obejmuje destabilizację polityczną, warunki meteorologiczne uniemożliwiające lot, zagrożenie bezpieczeństwa, nieoczekiwane wady mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz strajki.

Odszkodowanie wypłacane jest w formie pieniężnej, chyba że pasażer zgodzi się na inną formę np. voucher lub inne usługi.

------------------------------------------------------------

Kiedy pasażer może domagać się zwrotu pełnej ceny biletu?

O zwrot pełnej wartości biletu pasażer może wystąpić kiedy jego lot był opóźniony o 5 lub więcej godzin, bądź nie został przyjęty na pokład. Wówczas przewoźnik musi zwórić pasażerowi pełny koszt biletu w terminie 7 dni. Pasażer może domagać się również odszkodowania za część nie odbytej podróży oraz za część już odbytą jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży. Przewoźnik powinien też zapewnić pasażerowi jak najwcześniejszy lot powrotny.

Źródło: Komisja Ochrony Praw Pasażera Urzędu Lotnictwa Cywilnego

PODZIEL SIĘ:
Google Plus
Twitter
Facebook